Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/11/2018 (13/10/2018 âm lịch)

*  Họp hoàn chỉnh tờ trình về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 08g00 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Đi học lớp bồi dưỡng, cậpp nhật kiến thức đối với cán bộ dự nguồn cấp ủy Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (9 ngày, từ 19 đến 29/11/2018)

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 Trường Chính trị

Văn phòng Đăng ký đất họp chi bộ

------*------- 14g00 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Đăng ký đất đai

* Báo cáo việc cho thuê mặt bằng tại cửa khẩu Dinh Bà của Cty Trường Giang Dinh Bà

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 14g00 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 3 ngày 20/11/2018 (14/10/2018 âm lịch)

Dự Tòa

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 08g00 TAND tỉnh

* Báo cáo định hướng quy hoạch phát triển KCN, KKT, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 14g00 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 21/11/2018 (15/10/2018 âm lịch)

* Cuộc họp này từ ngày 20/11/2018 chuyển sang: Báo cáo tiến độ xác định giá cho thuê đất trong các khu, cụm công nghiệp.

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 08g00 Phòng Hương Tràm

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự Tòa

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 08g00 TAND tỉnh

HN công tác thi đua, khen thưởng ngành TNMT năm 2018 (từ 21 - 24/11/18)

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên,
CVP - La Tấn Phong
08g00 Hà Tĩnh

VPS (Khang),Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản (đ/c Phú)

Hội thảo "Công nghệ và thiết bị mới trong lĩnh vực quản lý ô nhiễm: giải pháp hiệu chuẩn mới cho máy lấy mẫu khí Quan trắc nước và khí online.

------*------- 13g30 Cần Thơ

* Đối thoại với công dân trên địa bàn huyện Lấp Vò, huyện Cao Lãnh.

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 14g00 BTCD

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 5 ngày 22/11/2018 (16/10/2018 âm lịch)

Dự Tòa

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 08g00 TAND tỉnh

HN công tác thi đua, khen thưởng ngành TNMT năm 2018 (từ 21 - 24/11/18)

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên,
CVP - La Tấn Phong
08g00 Hà Tĩnh

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản, VPS (Khang)

Báo cáo tình hình hoạt động của CTy Hương Lan ĐT

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 08g00 VP. UBND
Thứ 6 ngày 23/11/2018 (17/10/2018 âm lịch)

Dự Tòa

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 08g00 TAND tỉnh

HN công tác thi đua, khen thưởng ngành TNMT năm 2018 (từ 21 - 24/11/18)

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên,
CVP - La Tấn Phong
08g00 Hà Tĩnh

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản, VPS (Khang)

* Họp trực tuyến với Bộ Tư pháp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành các bản án của Toà án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 14g00 Cục THADS Tỉnh Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự Tòa

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 14g00 TAND tỉnh

Họp trực tuyến với Bộ Tư pháp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành các bản án của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 14g00 Cục THADS Tỉnh

Tiếp tập đoàn Bangkok Ranch (Thái Lan)

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 18g00 KS. Sao Mai
Thứ 7 ngày 24/11/2018 (18/10/2018 âm lịch)

Tiếp tập đoàn Bangkok Ranch (Thái Lan)

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 09g30 VP. UBND
Chủ nhật ngày 25/11/2018 (19/10/2018 âm lịch)