Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/07/2018 (4/6/2018 âm lịch)

Dự Hội nghị lần thứ 9 UBMTTQVN Tỉnh khóa VIII và sơ kết việc nhân rộng mô hình "Tổ nhân dân tự quản"

PGĐ - Vũ Thị Nhung 07g30 HT Khối mặt trận và các đoàn thể Tỉnh

Họp đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp

PGĐ - Võ Minh Tâm 08g00 VP HĐND Tỉnh

* Tiếp Liên hiệp HTX TM TP.HCM (Saigon Co.op) về hỗ trợ thủ tục triển khai DA Siêu thị Co.opmart Tháp Mười

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Về việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện công trình CDC An Hiệp mở rộng, huyện Châu Thành

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 13g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Làm việc với Công ty TNHH MTV Thanh Bình Đồng Tháp

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 14g00 Phòng Hoa Lan Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

* BC về việc thu tiền đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất của Công ty TNHH MTV Trung Anh

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 15g00 Phòng Hoa Lan Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Giải quyết vướng mắc bến thuỷ nội địa của Công ty TNHH Thuỷ sản Phát Tiến

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 16g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 3 ngày 17/07/2018 (5/6/2018 âm lịch)

Dự kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2020

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 07g30 HT UBND tỉnh

kiểm tra thực địa làm cơ sở thẩm định phương án nạo vét của Công ty TNHH Hùng Cá  thuộc tại bến lên nguyên liệu Cụm Công nghiệp Bình Thành và vùng nuôi thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

PGĐ - Võ Minh Tâm 08g00 Trụ sở Công ty TNHH Hùng Cá

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Làm việc với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

PGĐ - Vũ Thị Nhung,
CVP - La Tấn Phong
08g30 Trung tâm Quan trắc

Chi cục Bảo vệ môi trường

Khảo sát hiện trang khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản

PGĐ - Võ Minh Tâm 15g00 Khu vực khảo sát

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Thứ 4 ngày 18/07/2018 (6/6/2018 âm lịch)

Dự kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2020

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 07g30 HT UBND tỉnh

Tiếp đoàn Kiểm tra tìnhh ình thi hành pháp luật Sở Tư pháp

PGĐ - Vũ Thị Nhung 07g30 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Chi cục Quản lý đất đai,Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Hướng dẫn xây dựng đề án sắp xếp lại Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất Tỉnh

CVP - La Tấn Phong 08g00 Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp
Cuộc họp này đình lại:

Họp yêu cầu cung cấp thông tin

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 Thanh tra Tỉnh Đồng Tháp

Chi cục Quản lý đất đai

Kiểm tra định kỳ nạo vét khu vực bãi bồi cồn Long Tả

PGĐ - Võ Minh Tâm 09g00 Cồn Long Tả

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

* Tiếp Đoàn công tác của Sứ quán Đan Mạch về các dự án nước của Tỉnh

PGĐ - Võ Minh Tâm 14g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

1. Nội dung 1: Xác định giá nền cụm dân cư Dinh Bà giai đoạn 2.

2. Nội dung 2: Trao đổi về việc xác định định mức sử dụng đất, tiêu chuẩn diện tích đất đối với bệnh viện, trường học theo hướng cho phép áp dụng tiêu chuẩn diện tích đất thấp hơn so với quy định thông thường đối với cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh.

 

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 14g00 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Chi cục Quản lý đất đai

Thứ 5 ngày 19/07/2018 (7/6/2018 âm lịch)

* Họp HĐ tư vấn giải quyết khiếu nại

------*------- 07g30 Trụ sở Ban TCD

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Hội thảo " Bảo tồn đa dạng sinh học khu Ramsar Tràm Chim"

PGĐ - Vũ Thị Nhung 08g00 HT.UB

Chi cục Bảo vệ môi trường

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Tiếp Cty CP Tập đoàn Đất Xanh trình bày về DA Khu đô thị Phú Long TP.Sa Đéc

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 13g30 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp Sơ kết Cum thi đua số 8 các tỉnh Tây Nam bộ

GĐ - Nguyễn Trung Ngay,
PGĐ - Võ Minh Tâm,
PGĐ - Vũ Thị Nhung,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
CVP - La Tấn Phong
13g30 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở

* Tiếp và làm việc với Hiệp hội BAOOV tìm hiểu môi trường đầu tư của Tỉnh

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 14g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Đối thoại với công dân trên địa bàn TPCL

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 15g30 Trụ sở Ban TCD

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 20/07/2018 (8/6/2018 âm lịch)

* Dự Lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn Vương quốc Campuchia

------*------- 07g00 Nghĩa Trang liệt sĩ Tam Nông Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Hùng Cá

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 07g30 Phòng Hoa Lan

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự Hội nghị phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 (01 ngày)

------*------- 08g00 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên

Nguyễn Văn Luận - Phó Chánh Văn phòng Sở

* Về việc thuê đất của Công ty CPXNKTS An Giang, toạ lạc xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 09g00 Phòng Hoa Lan

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp thẩm định 02 Phương án nạo vét của Công ty TNHH Hùng Cá

PGĐ - Võ Minh Tâm 09g00 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

* Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng điện Đức Lợi

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 10g00 Phòng Hoa Lan

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

GĐ - Nguyễn Trung Ngay,
PGĐ - Võ Minh Tâm,
PGĐ - Vũ Thị Nhung,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
CVP - La Tấn Phong
13g30 HT Sở Tài nguyên và Môi trường

Trương các phòng chức năng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 12 huyện, thị, thành phố

* Tiếp công dân

GĐ - Nguyễn Trung Ngay 13g30 Ban TCD

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* BC tình hình thực hiện DA đường Hoàng Sa, TPSĐ

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 15g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 7 ngày 21/7/2018 (9/6/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 22/7/2018 (10/6/2018 âm lịch)