Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 18/03/2019 (13/2/2019 âm lịch)

* Họp về chủ trương thực hiện giao đất cho đơn vị trúng đấu giá tại huyện Châu Thành

GĐ - Hồ Thanh Phương 08g00 Phòng Hương Tràm


Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Hội ý BGĐ + LĐVP

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Vũ Thị Nhung,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên,
CVP - La Tấn Phong
10g00 HT. Sở TNMT

Họp trao Quyết định cán bộ

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Vũ Thị Nhung,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên,
CVP - La Tấn Phong
15g00 HT. Sở TNMT


Văn phòng Sở,Thanh tra Sở,Phòng Kế hoạch - Tài chính,Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản,Chi cục Quản lý đất đai,Chi cục Bảo vệ môi trường,Trung tâm kỹ thuật TN&MT;,Văn phòng Đăng ký đất đai,Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Thứ 3 ngày 19/03/2019 (14/2/2019 âm lịch)

Họp giải quyết khiếu nại của các hộ dân trên địa bàn huyện Tân Hồng

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g00 HT. Sở TNMT


Thanh tra Sở

Họp bàn về việc giải quyết bồi thường dự án Khu đô thị bờ Nam, TX Hồng Ngự

GĐ - Hồ Thanh Phương 08g00 CCQLĐĐ


Chi cục Quản lý đất đai, STP, XD, KHĐT, TTra, UBND TXHN

* Cuộc họp này từ 14 giờ chuyển sang: Đối thoại với công dân TP Cao Lãnh

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 13g30 BTCD


Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Kiểm tra nạo vét Cồn Linh

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 13g30 H. Cao Lãnh

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Họp về nhập khẩu phế liệu

PGĐ - Vũ Thị Nhung 14g00 Phòng họp B, Ban Nội chính TU

* Tình hình quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng công trình trong KCN Trần Quốc Toản

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 14g00 Phòng Hoa Lan


Thanh tra Sở

Thứ 4 ngày 20/03/2019 (15/2/2019 âm lịch)

* Hội ý chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND Tỉnh thông qua: (01 buổi sáng)

1. Cho ý kiến thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể đối với khu đất Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp

2. Cho ý kiến điều chỉnh dự án bến khách ngang sông Phong Hoà - Ô Môn

3. Làm việc với Lãnh đạo thành phố Sa Đéc

4. Làm việc với Lãnh đạo huyện Thanh Bình

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 07g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp chi bộ VP Sở

CVP - La Tấn Phong 08g00 HTSở TNMT

Tất cả Đảng viên

Họp "Thảo luận các kịch bản phát triển vùng ĐBSCL, trong quá khứ, hiện tại và tương lai". (Viện Khoa học thủy lợi MN mời)

GĐ - Hồ Thanh Phương 08g00 TP. HCM

Họp BCH Đảng ủy

PGĐ - Vũ Thị Nhung,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
CVP - La Tấn Phong
14g00 HT. Sở TNMT

Đảng ủy viên

Dự bàn giao nhân sự

------*------- 14g00 TTPT Quỹ nhà đất


Văn phòng Sở (đ/c Trung, đ/c Khang)

Bổ sung cuộc họp này:

* Trao Quyết định tổ chức cán bộ

PGĐ - Vũ Thị Nhung,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên
16g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 5 ngày 21/03/2019 (16/2/2019 âm lịch)

Họp về nâng cấp hệ thống xử lý chất thải rắn y tế BV Quân y (SởKHĐT mời)

PGĐ - Vũ Thị Nhung 08g00 Sở KHĐT


Chi cục Bảo vệ môi trường

Họp Tổ công tác giải quyết khiếu nại các hộ dân liên quan đến VQG Tràm Chim

GĐ - Hồ Thanh Phương 08g00 HT. Sở TNMT


Thanh tra Sở

Dự Tòa

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 09g00 TAND tỉnh

* Họp giải quyết các vướng mắc của Cty Hùng Cá về giao đất dân khu Đông Cô 959, nạo vét kênh Đòn Dong khu Hồ Rừng nhà ở công nhân Thanh Bình, cụm công nghiệp 49ha, TT thương mại 0,825 ha thị xã Hồng Ngự,

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 13g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Kiểm tra khảo sát hiện trạng lạch lòng hồ

GĐ - Hồ Thanh Phương 13g30 H. Hồng Ngự


Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Cuộc họp này đình lại:

Họp về đềnghị hỗ trợ kinh phí XD hệ thống xử lý môi  trường nước thải và chất thải rắn TT Bảo trợ XH(SởKHĐTmời)

PGĐ - Vũ Thị Nhung 14g00 Sở KHĐT


Chi cục Bảo vệ môi trường

Cuộc họp này đình lại:

* Họp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên mặt nước

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 15g00 Phòng Hoa Lan Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 22/03/2019 (17/2/2019 âm lịch)

* Làm việc với Lãnh đạo huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung, huyện Châu Thành (01 buổi)

GĐ - Hồ Thanh Phương 07g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp bàn việc cấp giấy CN QSDĐ cho CTy XNK Long An

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 HT. Sở TNMT


Chi cục Quản lý đất đai, TTra Tỉnh, STP, SKH, SXD, Cục thuế, UBND H. Châu Thành, CTy XNK Long An.

Họp ĐTM

PGĐ - Vũ Thị Nhung 13g30 HT. Sở TNMT


Chi cục Bảo vệ môi trường

Họp liên ngành để xem xét điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Tiền

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 15g30 HT. Sở TNMT


Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Thứ 7 ngày 23/03/2019 (18/2/2019 âm lịch)

Khảo sát dự án đầu tư khai thác cát làm vật liệu xây dựng trên Sông Tiền.

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g00 H. Hồng Ngự
Chủ nhật ngày 24/03/2019 (19/2/2019 âm lịch)

Dự ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 06g30 Công viên Văn Miếu