Lịch công tác HĐND & UBND huyện Tam Nông

LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN TAM NÔNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 23/05/2022 (23/4/2022 âm lịch)
CT-UBND - Trần Thanh Nam,
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT-UBND-Châu Văn Bo
08g00

Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Phòng Hương Lúa

LĐVP, đ/c Quí.

08g30

Cho ý kiến về đề xuất xây dựng cơ sở hoả táng An viên Quê Hương, tại huyện Tam Nông.

Phòng Hương Lúa

KTHT (nd+tl), TNMT, NV

NC Tân mời, dự
08g50

Nghe UBND xã Phú Thành A và UBND xã Hòa Bình báo cáo tình hình xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên đất công chợ Hòa Bình và nhà lồng chợ Phú Thành A.

Phòng Hương Lúa

KTHT, TNMT, BQLCTCC, PTA (bc), HB (bc).

NC Tân mời, dự
n.***. 09g30

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy đột xuất

Phòng họp BTVHU

CT-UBND-Trần Thanh Nam; PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa; PCT-UBND-Châu Văn Bo

PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 14g00

Khảo sát hiện trường xây dựng các công trình:

1. Đường bờ Đông kênh Mười Tải

2. Đường bờ Nam kênh Tân Công Sính 1

3. Cầu qua kênh Mười Tải

4. Cầu Cả Gốc

Hiện trường

1. Nội dung 1-3: KTHT, TCKH, Ban QLDA&PTQĐ, PC

2. Nội dung 4: KTHT, TCKH, Ban QLDA&PTQĐ, PTA, PTB

NC Tân mời, dự
PCT-UBND-Châu Văn Bo 14g00

Họp xét thuyên chuyển giáo viên năm 2022

Phòng GDĐT

GDĐT (nd+tl), NV, PCVP-Nguyễn Quang Trung.

NC Vĩnh mời
CVP - Trần Thanh Thành 07g15

Họp báo cơ quan. 

Phòng Sen Hồng

CBCC Văn phòng

Thứ 3 ngày 24/05/2022 (24/4/2022 âm lịch)
PCT-HĐND - Trần Văn Sang 07g30

Thường trực HĐND huyện khảo sát, giám sát công tác quản lý, khai thác sử dụng đất công trên địa bàn huyện

Buổi sáng: lúc 07 giờ 30’ tại xã An Hòa; Buổi chiều: lúc 13 giờ 30’ tại xã Phú Cường

Thành phần tham dự theo Quyết định số 19/QĐ-HĐND-TL ngày 22/4/2022 của HĐND huyện

NC Hiếu mời, dự
CT-UBND - Trần Thanh Nam 07g30

Họp cho ý kiến về công tác cán bộ

Phòng Hương Lúa

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa; PCT-UBND-Châu Văn Bo; NV (nd+tl), CA, QS, TTra, VP

NC Tuyền mời, dự
n.***. 08g00

Hội nghị trực tuyến tổng kết cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

Công an huyện

CT UBND huyện Trần Thanh Nam UQ Trưởng CA huyện

PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 14g00 Cuộc họp này đình lại:

Giám sát đối với Đảng ủy xã Phú Hiệp và giám sát đối với đồng chí Nguyễn Minh Luỹ, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TU ngày 25/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững.

Xã Phú Hiệp

Theo Quyết định số 503, 504-QĐ/HU ngày 04/4/2022 của  Ban Thường vụ Huyện ủy

NC Chao mời, dự
PCT-UBND-Châu Văn Bo 13g30

Họp Đảng ủy khối Văn hóa - Xã hội.

Phòng Bông Tràm

Thành phần do Đảng ủy Khối mời

Thứ 4 ngày 25/05/2022 (25/4/2022 âm lịch)
PCT-HĐND - Trần Văn Sang 07g30

Thường trực HĐND huyện khảo sát, giám sát công tác quản lý, khai thác sử dụng đất công trên địa bàn huyện.

Buổi sáng: lúc 07 giờ 30’ tại thị trấn Tràm Chim; Buổi chiều: lúc 13 giờ 30’ tại Phòng TN&MT;

Thành phần tham dự theo Quyết định số 19/QĐ-HĐND-TL ngày 22/4/2022 của HĐND huyện

NC Hiếu mời, dự
CT-UBND - Trần Thanh Nam 07g00

Tiếp và làm việc với Doanh nghiệp về đề xuất nuôi cá chình nước ngọt

Cà phê Doanh nghiệp

NNPTNT, TNMT, KTHT, TTDVNN

NC Chao mời, dự
CT-UBND - Trần Thanh Nam,
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa
14g00

Thông qua quy mô công trình Cải tạo, sửa chữa Hội trường UBND huyện và Cải tạo, sửa chữa Phòng họp Sen Hồng.

Phòng Sen Hồng

TCKH, KTHT, VP, Ban QLDA&PTQĐ

NC Tân mời, dự
n.***. 08g00

Dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” (của Tỉnh uỷ)

HT. UBND huyện

* Điểm cầu tại Huyện: CT-UBND-Trần Thanh Nam; PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa; PCT-UBND-Châu Văn Bo, PCT-HĐND-Trần Văn Sang, CVP-Trần Thanh Thành.

PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 14g45

Thông qua Hội đồng thẩm định BCĐX CTĐT và thông qua quy mô xây dựng các công trình:

1. Trụ sở Ban Nhân dân ấp An Phú, xã Phú Thành A

2. Hệ thống thoát nước giữa hai dãy nhà dân cụm dân cư ấp 3B

3. Cải tạo sửa chữa Hạ tầng Kỹ thuật cụm dân cư Cả Nổ. (Bổ sung hạng mục đổ đal bê tông cốt thép sân chợ)

 

 

Phòng Sen Hồng

1. Hội đồng thẩm định BCĐX CTĐT, PTA

2. TCKH, KTHT, Ban QLDA&PTQĐ, TTTC

3. TCKH, KTHT, Ban QLDA&PTQĐ, PTB

 

NC Tân mời, dự
n..***.. 08g00

Dự Hội nghị về tình hình quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; định hướng quản lý, khai thác trong thời gian tới

VP UBND Tỉnh

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, TNMT. 

NC Chao mời
..**.. 14g00

Dự Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần (2022) của Họ đạo thị trấn Tràm Chim

Thiên phòng đường họ đạo

PCT-UBND-Châu Văn Bo UQ PNV

NC Vĩnh mời
Thứ 5 ngày 26/05/2022 (26/4/2022 âm lịch)
CT-UBND - Trần Thanh Nam 07g30

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2022 với chuyên đề về tình hình thực hiện các nội dung cam kết hành động với Tỉnh, Huyện

Phòng Sen Hồng

* Điểm cầu tại Huyện: TTHU, PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, PCT-UBND-Châu Văn Bo, thành viên UBND huyện, BQLDA&PTQĐ, BQLCTCC, TTDVNN, TTGDNN.

* Điểm cầu tại xã, TT: CT UBND và công chức có liên quan (do xã, TT mời)

NC Quí mời, các CVNC dự
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 14g00

Giám sát đối với đồng chí Phùng Minh Đức, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Long về việc chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn xã An Long theo Công văn số 159-CV/HU, ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn Huyện

xã An Long

Thành phần theo Quyết định số 505-QĐ/HU ngày 04/4/2022 của  Ban Thường vụ Huyện ủy

NC Tân mời, dự
n..***.. 09g30

Dự họp CT, PCT UBND tỉnh cho ý kiến về đầu tư xây dựng mới Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông.

VP UBND Tỉnh

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, KTHT.

NC Quí mời
PCT-UBND-Châu Văn Bo 14g00

Làm việc với các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn Huyện.

Phòng Sen Hồng

VHTT, theo Thư mời

NC Vĩnh mời, dự.
Thứ 6 ngày 27/05/2022 (27/4/2022 âm lịch)
n.***. 08g00

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ thứ 22

Phòng họp BTVHU

CT-UBND-Trần Thanh Nam, PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, PCT-UBND-Châu Văn Bo

13g30

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác ban hành VBQPPL

Phòng Sen Hồng

CT-UBND-Trần Thanh Nam, theo thư mời

NC Duy mời
n..***.. 15g45

Dự Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ của Chi cục Thống kê huyện.

CCTK huyện

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa

----------***---------- 13g30

Dự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác văn phòng

VP UBND Tỉnh

CVP-Trần Thanh Thành, PCVP-Trần Nhật Trường, PCVP-Trần Ngọc Tuấn, PCVP-Nguyễn Quang Trung, CVNC: Quí, Duy, Vĩnh, Hiếu, Nhân.

Thứ 7 ngày 28/5/2022 (28/4/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 29/5/2022 (29/4/2022 âm lịch)