Lịch công tác HĐND và UBND huyện Tam Nông

LỊCH CÔNG TÁC HĐND VÀ UBND HUYỆN TAM NÔNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 18/02/2019 (14/1/2019 âm lịch)
***** 07g00

Chào cờ đầu tuần.

UBND huyện

Tất cả CBCC Văn phòng

PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 14g00

Bổ sung nội dung này: Làm việc với các đơn vị chuẩn bị nội dung Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2019.

Phòng họp số 1

VP, KTHT, TTVH-TT&TT.

NC/Quí mời, dự
n..***.. 09g30

Dự họp giao ban Huyện uỷ.

Phòng họp HU

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Phan Thị Cẩm Hồng, CVP-Liêm

n.***. 18/02/2019 - 19/02/2019

Làm việc với Mạnh Thường quân tại thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn huyện (02 ngày).

TPHCM

Đ/c Nguyễn Văn Na, UBMTTQ, KTHT, BQLDA&PTQĐ, CTĐ.

NC/Nhiều mời.
Thứ 3 ngày 19/02/2019 (15/1/2019 âm lịch)
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 07g30

Làm việc với Ban lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Phòng TNMT

BLĐ Phòng TNMT, Giám đốc VPĐKĐĐ.

NC/Quí mời, dự
14g00

Làm việc với các đơn vị về triển khai lộ trình giao đất Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959.

Xã TCS

TNMT, UBND, các đoàn thể xã Tân Công Sính và Trưởng ấp Bưng Sấm.

NC/Quí mời, dự
PCT-UBND - Lê Thị Thùy Dương 14g00

Bổ sung nội dung này: Làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị tham gia Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp lần thứ XXI năm 2019.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm VHTTTT.

NC/Vĩnh mời, dự
Thứ 4 ngày 20/02/2019 (16/1/2019 âm lịch)
CT-UBND - Nguyễn Văn Na 13g30

Họp mặt Doanh nghiệp đầu năm 2019.

HT. UBND huyện

TT/HU, TT/HĐND, Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Thi Thuỳ Dương, theo thư mời.

NC/Quí mời, dự
n..***.. 08g00

Bổ sung nội dung này: Tiếp và làm việc với Sở Nông nghiệp về tình hình triển khai thực hiện Dự án WB9 (mô hình lúa – sen –du lịch).

Phòng họp số 1

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, NNPTNT, TTDVNN, TNMT, xã PTB.

NC/Hồ mời, dự
n.***. 07g00

Dự Lễ Giao - nhận quân năm 2019.

Ban CHQS huyện

Đ/c Nguyễn Văn Na

Thứ 5 ngày 21/02/2019 (17/1/2019 âm lịch)
CT-UBND - Nguyễn Văn Na 07g30

Dự hội nghị trực tuyến với Tỉnh triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 và tham vấn Bộ Chỉ số DDCI của tỉnh Đồng Tháp.

Phòng họp số 2

Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, BĐ, CCT, TTYT, VPĐKĐ; Chủ tịch UBND  xã, thị trấn.

NC/Vĩnh mời, dự
CT-UBND - Nguyễn Văn Na,
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT-UBND - Lê Thị Thùy Dương
13g30

Đình nội dung này: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

1. Từ 13 giờ 30’: Cho ý kiến về đề xuất của Văn phòng.

2. Từ 14 giờ 00': Cho ý kiến về triển khai lập quy hoạch chi tiết khu dân cư trung tâm xã Phú Thọ, Trường Mẫu giáo Phú Thọ, Khu dân cư Khóm 4, thị trấn Tràm Chim.

3. Từ 14 giờ 15’: Cho ý kiến về tình hình thực hiện thủ tục quản lý, khai thác đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất khu đất 06 kiot tại xã An Long.

4. Từ 14 giờ 30’: Cho ý kiến về tình hình thực hiện quy hoạch chỉnh trang khu phố H, thị trấn Tràm Chim.

5. Từ 15 giờ 00’: Cho ý kiến về chủ trương giao khoán nguồn thu giết mổ gia súc tại lò giết mổ gia súc tập trung (bổ sung).

Phòng họp số 1

1. LĐVP

2. KT&HT (nd+tl), TCKH

3. TN&MT, KT&HT, TC-KH, BQLDA&PTQĐ (nd+tl), xã An Long.

4. TN&MT (nd+tl), KT&HT, TC-KH, BQLDA&PTQĐ, TTTC.

5. TCKH (nd+tl), BQLCTCC.

Thực hiện theo thời gian ghi trên lịch, không có thư mời riêng
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

Đình nội dung này: Làm việc với các ngành về tiến độ thực hiện củng cố Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Phòng TCKH

TCKH, NNPTNT.

NC/Hồ mời, dự
PCT-UBND - Lê Thị Thùy Dương 07g00

Thăm hỏi, chúc mừng nhân Kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2019

PT, TTTC

TTYT, PYT.

NC/Vĩnh mời
n..***.. 08g00

Bổ sung nội dung này: Dự hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2019.

KDL Mỹ Trà

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa.

NC/Hồ mời.
15g30

Dự họp liên ngành xem xét cấp Giấy phép khai thác khoáng sản 02 mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Thường Thới Tiền, Long Khánh A, huyện Hồng Ngự và mỏ cát xã An Hòa, An Long, huyện Tam Nông; xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự và xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, UQ. TNMT dự.

NC/Quí mời
Thứ 6 ngày 22/02/2019 (18/1/2019 âm lịch)
CT-UBND - Nguyễn Văn Na 13g30

Hội nghị trực tuyến với Tỉnh tổng kết đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phòng họp số 2

TT/HĐND; theo Thư mời

NC/Vĩnh mời, dự
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 15g00

Đình nội dung này: Làm việc với các đơn vị về các nội dung có liên quan đến khai thác chợ Hoà Bình.

Phòng họp số 1

TCKH, KTHT, TNMT, BQLCTCC, xã HB, Chi nhánh dịch vụ môi trường, Công ty TNHH MTV XL và KD VLXD Thái Bình Đồng Tháp.

NC/Quí mời, dự
----------***---------- 15g00

Thăm hỏi, chúc mừng nhân Kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 – 27/02/2019

TTYT

TT/HU, TT/HĐND, đ/c Lê Thị Thuỳ Dương, MTTQ; đại diện LĐ các ngành là TV/BCĐ CS&BVSKND huyện; CVP-Liêm.

NC/Vĩnh mời
n..***.. 07g30

Nội dung này chuyển xuống từ Thứ Năm: Dự hội nghị tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

HT.UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, TC-KH, BQLDA&PTQĐ.

NC/Quí mời, dự
n.***. 07g30

Bổ sung nội dung này: Dự Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp năm 2019.

NVHLĐ

Đ/c Nguyễn Văn Na, PNV

NC/Vĩnh mời
08g00

Đình nội dung bổ sung này: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Công an huyện

Đ/c Nguyễn Văn Na (UQ. Trưởng CAH); PCVP Thành.

16g00

Bổ sung nội dung này: Dự họp mặt Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2019.

TTYT

Đ/c Nguyễn Văn Na

TTYT mời
Thứ 7 ngày 23/02/2019 (19/1/2019 âm lịch)
CT-UBND - Nguyễn Văn Na 07g00

Trực giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân huyện.

VP. UBND huyện

CVP-Liêm, CCHC, VT.

Chủ nhật ngày 24/02/2019 (20/1/2019 âm lịch)
CT-UBND - Nguyễn Văn Na 07g00

Trực giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân huyện.

VP. UBND huyện

CVP-Liêm, CCHC, VT.