Lịch công tác HĐND & UBND huyện Tam Nông

LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN TAM NÔNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 04/07/2022 (6/6/2022 âm lịch)
***** 14g00

Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tam Nông

Phòng Bông Tràm

ĐB HĐND tỉnh đơn vị huyện Tam Nông, PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, PCT-HĐND-Trần Văn Sang, TBPC-Phùng Văn Út Lớn, TBKT-XH-Phạm Thị Hồng Hạnh, theo thư mời số 31/HĐND-TM ngày 29/6/2022 của Thường trực HĐND huyện (có bổ sung tài liệu).

NC Hiếu mời, dự
CT-UBND - Trần Thanh Nam 10g00

Cho ý kiến về video clip chuẩn bị trình chiếu tại buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng giữa Cụm thi đua số 01 và Cụm thi đua số 03 tỉnh Đồng Tháp

Phòng Sen Hồng

PNV, CVP-Trần Thanh Thành, VHTTTT

NC Vĩnh mời, dự
14g00

Làm việc với Lãnh đạo Phòng Nội vụ

Phòng Hương Lúa

Lãnh đạo Phòng Nội vụ,  CVP-Trần Thanh Thành

NC Tuyền mời, dự
14g30

Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022

Phòng Sếu Đỏ (trụ sở Tiếp Công dân huyện)

Theo thư mời

NC Dân mời, dự
CT-UBND - Trần Thanh Nam,
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT-UBND-Châu Văn Bo
08g00

Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Phòng Sen Hồng

LĐVP, đ/c Quí.

08g20

Cho ý kiến bổ sung kinh phí cho Thanh tra huyện

Phòng Sen Hồng

TCKH(nd+tl), TTr

NC Quí mời, dự
08g30

Nghe các ngành báo cáo đề xuất danh mục công trình từ nguồn vốn Tỉnh, Trung ương hỗ trợ đầu tư để đạt Huyện NTM đến năm 2025

Phòng Sen Hồng

TCKH((nd+tl), NNPTNT, KTHT, GDĐT, VHTT

NC Quí mời, dự
09g00

Nghe báo cáo thủ tục quyết toán nguồn vốn đầu tư Cầu kênh ranh Tam Nông - Thanh Bình (xã Phú Thọ - xã Phú Lợi)

Phòng Sen Hồng

TCKH (nd+tl), KTHT, Hội CTĐ huyện.

NC Tân mời, dự
n.***. 16g00

Cùng với Thường trực Tỉnh ủy thăm Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022.

Xã Phú Hiệp

CT-UBND-Trần Thanh Nam, ĐTN, CA, BQLDA&PTQĐ, UBND xã Phú Hiệp

NC Vĩnh mời, dự
PCT-UBND-Châu Văn Bo 13g30

Triển khai công tác chuẩn bị phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Phòng Sen Hồng

TTYT, ĐTN, các Trường: THPT Tam Nông, Tràm Chim; THCS và THPT Hòa Bình, Phú Thành A, CA, GD&ĐT, KTHT, TCKH, VHTT, KH&KHLS, Điện lực,  Viettel, VNPT, UBND các xã, thị trấn.

NC Vĩnh mời, dự
..**.. 09g00

Dự họp trực tuyến với UBND Tinh nghe báo cáo về kết quả thực hiện Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” đợt 1

Phòng Bông Tràm

* Điểm cầu tại Huyện: PCT-UBND-Châu Văn Bo, MTTQ, BTGHU, ĐTN, LHPN, TTYT, VHTT, PYT, GD&ĐT, UBND các xã, thị trấn.

NC Vĩnh mời, dự
CVP - Trần Thanh Thành 07g15

Họp báo cơ quan. 

Phòng Sen Hồng

CC và NLĐ Văn phòng

Thứ 3 ngày 05/07/2022 (7/6/2022 âm lịch)
n.***. 07g00

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tam Nông năm 2022 (1,5 ngày).

Hội trường UBND huyện và Khu căn cứ chiến đấu

CT-UBND Trần Thanh Nam, PCT-UBND Nguyễn Hữu Nghĩa, PCT- UBND Châu Văn Bo và các thành viên theo Quyết định số 25/QĐ-BTC ngày 20/5/2022 của Ban Tổ chức diễn tập về việc biên chế khung diễn tập KVPT huyện Tam Nông năm 2022 (Khối Đảng, Chính quyền, Đoàn thể); Quyết định số 71/QĐ-BTC ngày 09/6/2022 của Ban Tổ chức diễn tập về việc điều chỉnh biên chế khung diễn tập KVPT huyện Tam Nông năm 2022 (Khối Đảng, Chính quyền, Đoàn thể).

NC Dân dự
n..***.. 14g00

Dự Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Cục thống kê

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, UQ CCTK.

NC Quí mời
Thứ 4 ngày 06/07/2022 (8/6/2022 âm lịch)
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Nghe báo cáo kết quả thực hiện Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường ĐT.845 (đợt 2)

Phòng Sen Hồng

Thành viên Hội đồng: MTTQVN, TNMT, KTHT, TCKH, TP, BQLDA&PTQĐ (nd+tl), HB

NC Chao mời, dự
14g30 Cuộc họp này đình lại:

Kiểm tra đề nghị công nhận mục đích sử dụng đất và kiểm tra công trình Mùa hè xanh

TCS, PH

TNMT, KTHT, BQLDA&PTQĐ, CNVPĐKĐĐ, TCS, PH

NC Chao mời, dự
15g00

Nội dung này từ sáng Thứ 6 chuyển sang: Làm việc với Đoàn KTQP 959 về danh mục đầu tư GĐ 2021-2025 theo QH KKT Tân Hồng đến 2025

Phòng Sen Hồng

TCKH, KTHT, TNMT, GDĐT, TCS

NC Quí mời, dự
n..***.. 16g00 Cuộc họp này đình lại:

Dự họp trực tuyến với UBND Tỉnh về đầu tư công, đầu tư công tư và phát triển doanh nghiệp.

Phòng Sen Hồng

* Điểm cầu tại Huyện: PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, TCKH, KTHT, TNMT, BQLDA&PTQĐ.

NC Quí mời, dự
19g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tham dự Lễ Khai mạc Lễ hội xoài Cao Lãnh năm 2022

Công viên Hai Bà Trưng - TP.CL

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa UQ NNPTNT

NC Chao mời
PCT-UBND-Châu Văn Bo 14g00

Làm việc với các Trường về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

THPT Tràm Chim, THPT Tam Nông

TTYT, CA, GD&ĐT, VHTTTT, UBND TTTC, xã Phú Ninh

NC Vĩnh mời, dự
..**.. 07g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường

Khu di tích Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường, TPCL

PCT-UBND-Châu Văn Bo (U.Q Trưởng phòng VH&TT)

NC Vĩnh mời
Thứ 5 ngày 07/07/2022 (9/6/2022 âm lịch)
CT-UBND - Trần Thanh Nam 07g30

HN trực tuyến sơ kết tình hình KT-XH; kết quả thực hiện cam kết hành động với Tỉnh 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

Phòng Sen Hồng

* Điểm cầu Huyện: TT HU, TT HĐND huyện, UBMTTQVN huyện; PCT-UBND Nguyễn Hữu Nghĩa, PCT- UBND Châu Văn Bo, thành viên UBND huyện, Ban QLDA&PTQĐ, Ban QLCTCC, TTDNNN, TTYT, CCTK, CCTKV6, KBNN, BHXH,..

* Điểm cầu các xã, thị trấn: Đảng uỷ, UBND, công chức chuyên môn có liên quan

NC Quí mời, các CVNC dự
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 14g00

Kiểm tra hiện trường xây dựng công trình cầu kênh An Long 2 và cầu Cả Gốc kiểm tra đề nghị công nhận mục đích sử dụng đất

Hiện trường

KTHT, TCKH, TNMT, BQLDA&PTQĐ, CNVPĐKĐĐ, PTA, AL, PTB

NC Tân mời, dự
PCT-UBND-Châu Văn Bo 08g00

Làm việc với các Hội đồng thi về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

THPT Tràm Chim, THPT Tam Nông

TTYT, CA, GD&ĐT, VHTTTT, UBND TTTC, xã Phú Ninh

NC Vĩnh mời, dự
13g30 Cuộc họp này đình lại:

1. Cho ý kiến về các dự thảo Kế hoạch do Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu.

2. Làm việc với các ngành về triển khai Khu trưng bày sản phẩm đặc trưng và thông tin du lịch tại Khu du lịch Tràm Chim.

3. Trao đổi với các ngành về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm.

Phòng Hương Lúa

1. VHTT, VHTTTT.

2. HLPN, ĐTNCSHCM, KT&HT, NN&PTNT, VH-TT.

3.PLĐTB&XH, NN&PTNT, TTDVNN huyện, TTGDNN huyện.

NC Vĩnh, Tác, Cường mời, dự
..**.. 07g30

Nội dung này từ chiều thứ Tư chuyển sang: Ban Pháp chế họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phòng Bông Tràm

PCT-HĐND-Trần Văn Sang, BPC-Phùng Văn Út Lớn, TBKT-XH-Phạm Thị Hồng Hạnh, thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện, VKSND, TAND, CCTHADS.

NC Hiếu mời, dự
07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Kiểm tra công tác CCHC (đột xuất)

Các xã, thị trấn

Các Phòng chuyên môn: TP, TCKH, TNMT, CNVP ĐKĐĐ; LĐTB&XH, VHTT, KTHT, NV, VP HĐND&UBND huyện

Phòng Nội vụ mời
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Xã Phú Ninh

TBKT-XH-Phạm Thị Hồng Hạnh

14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát tiến độ thực hiện việc đầu tư thiết chế văn hóa - thể thao

Xã AL, PĐ, PH

PCT-UBND-Châu Văn Bo, VHTT, BQLDA&PTQĐ, UBND xã AL, PĐ, PH

NC Vĩnh mời, dự
15g30 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đầu tư thiết chế văn hóa - thể thao

Phòng Sen Hồng

PCT-UBND-Châu Văn Bo, VHTT, KTHT, TCKH, TNMT, BQLDA&PTQĐ, VHTTTT, UBND xã AL, PĐ

NC Vĩnh mời, dự
Thứ 6 ngày 08/07/2022 (10/6/2022 âm lịch)
CT-UBND - Trần Thanh Nam,
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa
10g00

Thông qua quy mô xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà xe và hệ thống điện Ủy ban nhân dân huyện.

Phòng Sen Hồng

TCKH, KTHT, VP, Ban QLDA&PTQĐ

NC Tân mời, dự
n.***. 08g00

Dự họp Đảng ủy thị trấn Tràm Chim

TTTC

CT-UBND-Trần Thanh Nam

13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp trực tuyến với UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2022

Phòng Sen Hồng

CT-UBND-Trần Thanh Nam, theo thư mời

NC Quí mời, các CVNC dự
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

Thông qua quy mô xây dựng các công trình:

1. Cải tạo, nâng cấp đường Tuyến dân cư 2/9

2. Đường kết nối đường ĐT.843 và ĐT.855

Phòng Sen Hồng

1. TCKH, KTHT, NN&PTNT, Ban QLDA & PTQĐ, PN

2. TCKH, KTHT, TNMT, Ban QLDA & PTQĐ, TTTC

NC Tân mời, dự
n..***.. 13g00

Dự Đại hội chi bộ Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phòng NN&PTNT;

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa

14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án  Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

Sở Kế hoạch & Đầu tư

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa UQ TCKH, BQLDA&PTQĐ

NC Chao mời
19g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tham dự Lễ Bế mạc Lễ hội xoài Cao Lãnh năm 2022

Công viên Hai Bà Trưng - TP.CL

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa UQ NNPTNT

NC Chao mời
PCT-UBND-Châu Văn Bo 08g00

Làm việc với các địa phương về công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

TTTC, Phú Cường, TCS

TTYT, PYT, UBND TTTC, xã Phú Cường, Tân Công Sính

NC Vĩnh mời, dự
14g00

Khảo sát điểm học ghép tại xã Hòa Bình và khảo sát, xây dựng 3 phòng học từ nguồn xã hội hóa tại Phú Cường

Xã Hòa Bình, Phú Cường

GD&ĐT, BQLDA&PTQĐ, UBND xã Hòa Bình, Phú Cường

NC Vĩnh mời
..**.. 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Kiểm tra công tác CCHC (đột xuất)

Các xã, thị trấn

Các Phòng chuyên môn: TP, TNMT, CNVP ĐKĐĐ; LĐTB&XH, VHTT, NV, VP HĐND&UBND huyện

Phòng Nội vụ mời
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Tọa đàm đổi mới sáng tạo trong phát triển du lịch

KDL Văn hóa Phương Nam, huyện Lấp Vò

PCT-UBND-Châu Văn Bo (U.Q Trưởng phòng VH&TT)

NC Vĩnh mời
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự kỳ họp thứ 6 HĐND xã Phú Thành A

Xã Phú Thành A

BPC-Phùng Văn Út Lớn

BTCB - Trần Thanh Thành 14g30

Cuộc họp này từ ngày 06/7 chuyển sang: Họp Chi ủy chi bộ

Phòng Hương Lúa

Chi ủy viên CB

Thứ 7 ngày 09/07/2022 (11/6/2022 âm lịch)
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

Tổ chức Lễ Công bố Quyết định công nhận xã Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

xã Phú Ninh

TTHU, TBKT-XH-Phạm Thị Hồng Hạnh, theo thư mời

NC Chao mời, dự
..**.. 07g30

Tổ chức thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022.

Hội trường Trung tâm Chính trị huyện

Thành viên các Ban: kiểm tra sát hạch và giám sát kỳ thi.

Phòng Nội vụ mời
Chủ nhật ngày 10/7/2022 (12/6/2022 âm lịch)