Lịch công tác HĐND và UBND huyện Tam Nông

LỊCH CÔNG TÁC HĐND VÀ UBND HUYỆN TAM NÔNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 06/07/2020
CT-UBND - Huỳnh Thanh Sơn 13g30

Làm việc với các ngành xem xét các chỉ tiêu trong báo cáo KT-XH giai đoạn 2016-2020, kế hoạch 2021-2025 theo góp ý của Tổ thẩm định Văn kiện.

Phòng họp số 2

VPHU, TC-KH, NNPTNT, KTHT, LĐ-TB&XH, GDĐT, VHTT, CCTK, BHXH huyện, đ/c Trần Nhật Trường.

NC/ Quí mời, dự
CT-UBND - Huỳnh Thanh Sơn,
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa
08g00

Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Phòng họp số 1

LĐVP, đ/c Quí.

08g30

Thông qua Kế hoạch thăm tặng quà gia đình chính sách, tổ chức đưa rước thân nhân gia đình liệt sỹ viếng nghĩa trang, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020).

Phòng họp số 1

LĐTBXH, NC/Tác dự.

Thực hiện theo thời gian ghi trên lịch, không có thư mời riêng
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 13g30

Nội dung này có điều chỉnh thời gian: Khảo sát, cho ý kiến khắc phục sạt lở bờ Bắc kênh An Bình - xã An Hòa

Hiện trường

KT-HT; TCKH; BQLDA&PTQĐ; xã AH

NC/Tân mời, dự
15g30

Nội dung này có điều chỉnh thời gian: Họp Đảng ủy khối kinh tế

Phòng NN-PTNT
CVP - Trần Thanh Thành 07g00

Chào cờ đầu tuần.

UBND huyện

CBCC Văn phòng

07g05

Họp báo cơ quan. 

Phòng đọc báo

CBCC Văn phòng

n..***.. 08g00

Dự họp xem xét Kế hoạch đấu giá thí điểm khai thác khoáng sản (đất sét)

Văn phòng UBND Tỉnh

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa

n.***. 09g30

Dự họp giao ban Huyện uỷ

Phòng họp Thường trực Huyện uỷ

Đ/c Huỳnh Thanh Sơn, Phan Thị Cẩm Hồng, Trần Thanh Thành

15g00

Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 7/2020.

BCHQS huyện

Đ/c Huỳnh Thanh Sơn.

Thứ 3 ngày 07/07/2020
***** 07g30

Dự họp Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình

UBND xã Hòa Bình

Đ/c Phan Thị Cẩm Hồng.

PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 14g00

Bổ sung nội dung này: Cho ý kiến các nội dung:
1. Sửa chữa bến khách ngang sông An Long - Tân Quới và Phú Đức - Phú Xuân.
2. Vị trí xây dựng trụ sở BND ấp Long An B và ấp Phú Thọ A.
3. Sửa chữa dải phân cách mềm Đường Trần Hưng Đạo.

Phòng họp số 1

1. KT&HT (nd+tl), TC-KH, BQLDA&PTQĐ.

2. KT&HT, TC-KH (nd+tl),  TN&MT, BQLDA&PTQĐ.

3. KT&HT (nd+tl), TC-KH, BQLCTCC.

NC/Tân mời, dự
BTCB - Trần Thanh Thành 14g30

Họp Chi uỷ tháng 7/2020.

Phòng đọc báo

Chi uỷ viên.

n..***.. 08g00

Dự họp thống nhất vị trí quy hoạch các CCN trên địa bàn huyện.

Sở Công thương

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, KT&HT

NC/Quí mời
n.***. 07g00

Dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Tam Nông lần thứ IX năm 2020.

Trung tâm BDCT huyện

Đ/c Huỳnh Thanh Sơn.

14g00

Đình nội dung này: Dự Hội thảo trực tuyến báo cáo chuyên đề Cụm Liên kết Công - Nông nghiệp.

* Điểm cầu Tỉnh: Hội trường UBND Tỉnh; * Điểm cầu Huyện: Phòng họp số 2

* Điểm cầu Tỉnh: BTHU, đ/c Huỳnh Thanh Sơn

* Điểm cầu Huyện: Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, KT&HT, NNPTNT, TTDVNN, UBND các xã, thị trấn, HTX, THT, nông dân tiêu biểu..

NC/Quí mời, Hồ dự
Thứ 4 ngày 08/07/2020
***** 07g30

Dự kỳ họp thứ mười hai, HĐND xã Phú Cường khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội trường UBND xã Phú Cường

TT/HĐND huyện, các Ban HĐND huyện

CT-UBND - Huỳnh Thanh Sơn 07g30

Sơ kết công tác PCTP và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 06 tháng đầu năm 2020

Công an huyện

Theo Thư mời

NC/Duy mời, dự
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 07g30

Thông qua quy mô các công trình:
1. Nạo vét kênh tạo nguồn bờ Tây kênh Mười Tải kết hợp đắp bờ bao (xuất phát từ kênh Vĩnh Long 1 và kết thúc tại kênh Tân Công Sính 1).
2. Nạo vét kết hợp đắp bờ bao Tây kênh Phú Thành 2 (Xuất phát từ kênh Đồng Tiến và kết thúc tại kênh Cả Gốc). Hạng mục: Bổ sung 02 cống tròn (đường nước tư Nu và đường nước ông Minh).
3. Nạo vét, nâng cấp thủy lợi nội đồng ô bao số 10.
4. Nạo vét, nâng cấp thủy lợi nội đồng ô bao số 25.
5. Nạo vét kênh tạo nguồn kênh Ngọn Cũ kết hợp đắp bờ bao (xuất phát từ kênh Kháng Chiến và kết thúc tại kênh Phú Thành 2).

Phòng họp số 1

1. TC-KH; KT&HT; NN&PTNT; Ban QLDA&PTQĐ;  UBND xã Phú Cường.

2. TC-KH; KT&HT; NN&PTNT; Ban QLDA &PTQĐ;  UBND xã Phú Thọ.

3. TC-KH; KT&HT; NN&PTNT; Ban QLDA &PTQĐ;  UBND xã Phú Thành A.

4. TC-KH; KT&HT; NN&PTNT; Ban QLDA &PTQĐ;  UBND xã Phú Đức

5. TC-KH; KT&HT; NN&PTNT; Ban QLDA &PTQĐ;  UBND xã Phú Thành B.

NC/Tân mời, dự
14g00

Đình nội dung này: Họp Tổ Phục vụ - Hậu cần

Phòng họp số 1

Thành viên Tổ

VPHU mời
n..***.. 07g30

Thăm, chúc mừng Đại lễ Khai sáng đạo Phật giáo Hoà Hảo.

Văn phòng Ban Đại diện PGHH tỉnh

TT HĐND huyện, đ/c Huỳnh Thanh Sơn UQ phòng Nội vụ

NC/Vĩnh mời
13g30

Bổ sung nội dung này: dự họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng QL30

Văn phòng UBND Tỉnh

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, BQLDA&PTQĐ

NC/Quí mời
n.***. 13g30

Dự công bố Quyết định thanh tra chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Tam Nông.

Phòng họp số 2

Đ/c Huỳnh Thanh Sơn, TTr, TN&MT, NN&PTNT, UBND các xã, thị trấn

NC/Quí mời, dự
15g30

Bổ sung nội dung này: Dự họp Ban Chấp hành Huyện uỷ đột xuất.

HT. Huyện uỷ

Đ/c Huỳnh Thanh Sơn, Phan Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Hữu Nghĩa.

Thứ 5 ngày 09/07/2020
***** 07g30

Dự kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội trường UBND Tỉnh

TT/HĐND huyện

CT-UBND - Huỳnh Thanh Sơn 07g30

Tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020.

Phòng họp số 3

BTCD.

NC/Duy mời, dự
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 07g30

Thông qua Hội đồng đề xuất chủ trương đầu tư các công trình:
1. Đường bờ Nam kênh Tân Công Sính 1 (đoạn từ kênh ranh TCS-PC đến ranh Hưng Thạnh huyện Tháp Mười).
2. Cầu qua kênh Mười Tải.
3. Cải tạo sửa chữa đường An Hòa - Hòa Bình (đoạn từ xã An Hòa - đến xã Phú Thành B).
4. Trụ sở UBND xã Phú Ninh.

Phòng họp số 1

Thành viên Hội đồng

PTC-KH mời, NC/Tân dự
10g30

Cho ý kiến về việc rà soát quy hoạch giao thông đến năm 2030.

Phòng họp số 1

KT&HT (nd+tl)

NC/Quí mời, dự
n.***. 13g30

Dự Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2020.

TTTC

Đ/c Huỳnh Thanh Sơn

Trưởng Ban Pháp chế - Phùng Văn Út Lớn 13g30

Họp đóng góp dự thảo Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện

Phòng họp số 3

TT/HĐND; lãnh đạo UBND; thành viên Ban Pháp chế, Ban KT-XH HĐND; VKS; TA; CCTHADS; TTra; CA huyện.

NC/Hồ mời, dự
Trưởng ban KT-XH/Phạm Văn Đặng 07g30

Họp đóng góp dự thảo Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện

Phòng họp số 3

TT/HĐND; lãnh đạo UBND; thành viên Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND; TC-KH; NN-PTNT; VP.

NC/Hồ mời, dự
Thứ 6 ngày 10/07/2020
***** 07g30

Dự kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội trường UBND Tỉnh

TT/HĐND huyện

CT-UBND - Huỳnh Thanh Sơn 07g30

Dự khai mạc lớp tập huấn nâng cao kiến thức tin học cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Trung tâm BDCT huyện NC/Vĩnh dự
BTCB - Trần Thanh Thành 13g30

Họp Chi bộ tháng 7/2020.

Phòng họp số 3

Đ/c Huỳnh Thanh Sơn, Phan Thị Cẩm Hồng, đảng viên Chi bộ.

n.***. 07g30

Dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng của Công an huyện 06 tháng đầu năm 2020

Công an huyện

Đ/c Huỳnh Thanh Sơn

Thứ 7 ngày 11/07/2020
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 07g00

Trực giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân huyện.

VP. UBND huyện

Đ/c Trần Thanh Thành, CCHC, VT.

Chủ nhật ngày 12/07/2020
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 07g00

Trực giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân huyện.

VP. UBND huyện

Đ/c Trần Thanh Thành, CCHC, VT.