Lịch công tác HĐND & UBND huyện Tam Nông

LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN TAM NÔNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 20/03/2023 (29/2/2023 âm lịch)
CT-UBND - Trần Thanh Nam,
PCT-UBND-Châu Văn Bo
08g00

Hội ý CT, PCT UBND huyện

Phòng Sếu Đỏ

LĐVP, NC Chao

08g30

Họp giao ban XDCB

Phòng Sếu Đỏ

TCKH, KTHT, TNMT, Ban QLDA&PTQĐ

NC Tân, Chao mời, dự
09g30

Nghe báo cáo đề xuất giải quyết đối với khu đất Mỏm Doi, khóm 4, thị trấn Tràm Chim

Phòng Sếu Đỏ

TNMT(nd+tl), KTHT, TCKH, Ban QLDA&PTQĐ, TTTC

NC Chao mời, dự
10g30

Nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình trạng thiếu phòng học năm học 2023-2024 của các đơn vị trường học

Phòng Sếu Đỏ

TCKH, KTHT, GDĐT (nd+tl), BQLDA&PTQĐ

NC Tân mời, dự
n.***. 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp về rà soát các dự án đầu tư mua sắm giai đoạn 2011 -2021

VP UBND Tỉnh

CT-UBND-Trần Thanh Nam, Ban QLDA&PTQĐ

NC Tân mời.
14g00

Dự họp báo cáo Dự án Chăn nuôi heo công nghiệp tại huyện Tam Nông của Công ty TNHH SXTM Phú Cường

VP UBND tỉnh

CT-UBND-Trần Thanh Nam

NC Chao mời
PCT-UBND-Châu Văn Bo 13g30

Thông qua quy mô xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp lò giết mổ khu vực An Long

Phòng Sếu Đỏ

TCKH, KTHT, NNPTNT, TNMT, TTDVNN, Ban QLDA&PTQĐ, PN

NC Tân mời, dự
15g00

Tiếp và làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp về thực hiện gói bảo trợ thông tin truyền thông năm 2023 giữa Đài Phát thanh và Truyền hình với Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông  

Phòng Sếu Đỏ

BTGHU, TCKH, VHTT, TTVH-TTTT

NC Vĩnh mời, dự
..**.. 08g30

 Dự kiểm tra, rà soát hệ thống báo hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 30 địa phận huyện Tam Nông

Hiện trường

PCT-UBND-Châu Văn Bo UQ KTHT, PN

NC Tân mời.
CVP - Trần Thanh Thành 07g15

Họp báo cơ quan

Phòng Sếu Đỏ

CBCC Văn phòng

Thứ 3 ngày 21/03/2023 (30/2/2023 âm lịch)
CT-UBND - Trần Thanh Nam 07g30

Nội dung này từ thứ Tư chuyển sang: Họp thành viên UBND huyện thông qua:

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quí I, nhiệm vụ giải pháp quý II/2023.

2. Điều chỉnh, bổ sung KHV đầu tư phát triển; KHV chi các hoạt động kinh tế (bố trí thanh toán các công trình) năm 2023. 

2a Dự thảo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025 do Huyện quản lý và phân bổ

3. Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch số 31-KH/HU ngày 28/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện kết luận 203-KL/TU ngày 27/9/2021 của Tỉnh Uỷ về định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

4. Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch số 33-KH/HU ngày 28/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện thực hiện Kết luận số 246-KL/TU ngày 23/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 - 2025.

5. Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XII về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo

6. Dự thảo Kế hoạch phát triển văn học, nghệ thuật huyện Tam Nông đến năm 2025

7. Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Tam Nông.

8. Dự thảo Kế hoạch nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đạt chuẩn huyện Tam Nông giai đoạn 1 (2022 - 2025).

Phòng Sen Hồng

PCT-UBND-Châu Văn Bo, Thành viên UBND huyện, CCTK, BHXH

Có bổ sung nội dung 2a và tài liệu

NC Chao mời, các CVNC dự
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Thăm các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Phú Thành A

Xã Phú Thành A

NNPTNT, TCKH, KTHT, VP, PTA

NC Chao mời, dự
n.***. 08g30

Dự Lễ nghiệm thu, khánh thành, đưa vào sử dụng 03 công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình KTQP Tân Hồng

Huyện Tân Hồng

PCT-UBND-Châu Văn Bo UQ KTHT, xã TCS

NC Tân mời
13g30

Nội dung này từ 14 giờ 00' chuyển sang:

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh khảo sát, đánh giá, rà soát tiến độ thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới

Phòng Sen Hồng

PCT-UBND-Châu Văn Bo, thành viên BCĐ huyện: CAH, NNPTNT, TCKH, KTHT, TNMT, GDĐT, VHTT, LĐTB&XH, NV, TP, TTDVNN, TTYT

NC Chao mời, dự
Thứ 4 ngày 22/03/2023 (1/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT-UBND - Trần Thanh Nam 14g00 Cuộc họp này đình lại:

Thăm HTX DVNN Hoà Bình và các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Hoà Bình

Xã Hoà Bình

NNPTNT, TCKH, KTHT, VP, xã HB

NC Chao mời, dự
CT-UBND - Trần Thanh Nam,
PCT-UBND-Châu Văn Bo
08g00

Nghe báo cáo giải quyết các hộ dân cất nhà trên đất công xã Phú Hiệp

Phòng Sếu Đỏ

TNMT, KTHT, TCKH, TTr, PH

NC Chao mời, dự
09g00

Nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch giải tỏa và quản lý khu đất công dọc theo TDC Mười Tải

Phòng Sếu Đỏ

TNMT (nd+tl), KTHT, TCKH, NNPTNT, PC

NC Chao mời, dự
09g30

Thông qua phương án Quy hoạch chi tiết hồ điều hoà (khóm 3, thị trấn Tràm Chim) chống biến đổi khí hậu gắn với xây dựng cảnh quan đô thị

Phòng Sếu Đỏ

KTHT, TCKH, TNMT, Ban QLDA&PTQĐ, TTTC

NC Tân mời, dự
n..***.. 13g30

Dự kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phòng KTHT

PCT-UBND-Châu Văn Bo, PCVP-Trần Nhật Trường

PCT-UBND-Châu Văn Bo 07g30

Dự Lễ phát động Ngày chạy Olympic và Hội thao vì sức khỏe toàn dân năm 2023 

Nhà văn hóa huyện

Theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND huyện

NC Vĩnh mời, dự
..**.. 13g30

Dự kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phòng NN&PTNT;

PCVP-Nguyễn Quang Trung

Thứ 5 ngày 23/03/2023 (2/2 nhuận /2023 âm lịch)
***** 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự trực tuyến Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh với đoàn viên, thanh niên năm 2023.

Hội trường Huyện ủy

CT-UBND-Trần Thanh Nam (U.Q Trưởng PNV), PCT-HĐND-Trần Văn Sang

CT-UBND - Trần Thanh Nam 09g30 Bổ sung cuộc họp này:

Nghe báo cáo tình hình thu hồi nợ của HTX chợ Tràm Chim

Phòng Sen Hồng

TTra, TCKH, KTHT, Ban QLCTCC, CCTHADS

NC Chao, Duy mời, dự
n.***. 07g30

Dự họp trực tuyến với Tỉnh về tình hình triển khai các dự án đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Phòng Sen Hồng

PCT-UBND-Châu Văn Bo, TCKH, KTHT, Ban QLDA&PTQĐ

NC Tân mời, dự
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp Thường trực Huyện ủy

Phòng họp BTVHU

CT-UBND-Trần Thanh Nam

PCT-UBND-Châu Văn Bo 08g30

Nội dung này có điều chỉnh thời gian

Khảo sát hiện trường công trình Đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Tràm Chim

Hiện trường

Các phòng: TCKH, KTHT, TNMT, Ban QLDA&PTQĐ, Ban QLCTCC, ĐLTN, TTTC

NC Tân mời, dự
10g00

Nội dung này có điều chỉnh thời gian

Nghe báo cáo phương án thi công đê bao biến đổi khí hậu qua khu vực ao nuôi của Công ty TNHH Hùng Cá

Phòng Sếu Đỏ

TNMT, KTHT, TCKH, NNPTNT, BQLDA&PTQĐ, TTTC

NC Chao mời, dự
13g30

Nội dung này chuyển từ sáng thứ 7 sang

Thông qua quy mô xây dựng các công trình:

1. Sửa chữa, cải tạo Trường Trung học cơ sở Tràm Chim

2. Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Phú Thọ

3. Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm Non Phú Thành A

4. Sửa chữa, cải tạo và mua sắm thiết bị Trường Mầm non Phú Ninh

5. Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Thành B

6. Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Phú Hiệp

Phòng Sếu Đỏ

1. TCKH, KTHT, GDĐT,  BQLDA&PTQĐ, Trường THCS Tràm Chim;
2. TCKH, KTHT, GDĐT,  BQLDA&PTQĐ, Trường TH Phú Thọ;

3. TCKH, KTHT, GDĐT,  BQLDA&PTQĐ, Trường MN Phú Thành A;

4. TCKH, KTHT, GDĐT,  BQLDA&PTQĐ, Trường MN Phú Ninh;

5. TCKH, KTHT, GDĐT,  BQLDA&PTQĐ, Trường TH-THCS Phú Thành B;

6. TCKH, KTHT, GDĐT,  BQLDA&PTQĐ. Trường MN Phú Hiệp.

NC Tân mời, dự
..**.. 07g30

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (02 ngày)

Trung tâm chính trị huyện

Theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND huyện

NC Dân, Duy mời, dự
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

PCVP-Nguyễn Quang Trung

Trưởng Ban KT-XH - Phạm Thị Hồng Hạnh 08g00

Ban KT-XH HĐND huyện khảo sát, giám sát kết quả thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi NCCCM trên địa bàn huyện Tam Nông, giai đoạn 2019-2022 (01 ngày)

Buổi sáng: lúc 08h làm việc tại xã An Hòa; Buổi chiều: lúc 14h làm việc lại xã An Long

Theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND-TL ngày 24/02/2023 của Ban KT-XH HĐND huyện

NC Hiếu mời, dự
Thứ 6 ngày 24/03/2023 (3/2 nhuận /2023 âm lịch)
***** 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ thứ 31

Phòng họp BTVHU

CT-UBND-Trần Thanh Nam, PCT-UBND-Châu Văn Bo, CVP-Trần Thanh Thành

13g30

Dự đối thoại với Thanh niên nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023

HT. UBND huyện

CT-UBND-Trần Thanh Nam, PCT-HĐND-Trần Văn Sang

..**.. 07g00

Tham quan thực tế các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm liên kết với Công ty CP Việt Nam theo mô hình chuồng kín, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn dịch bênh, đảm bảo môi trường (1 ngày)

Tỉnh An Giang

PCT-UBND-Châu Văn Bo UQ KTHT, TNMT, NNPTNT, TTDVNN, PC

NC Chao mời
Trưởng Ban KT-XH - Phạm Thị Hồng Hạnh 14g00

Ban KT-XH HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi NCCCM trên địa bàn huyện Tam Nông, giai đoạn 2019-2022

Phòng LĐ-TB&XH;

Theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND-TL ngày 24/02/2023 của Ban KT-XH HĐND huyện

NC Hiếu mời, dự
Thứ 7 ngày 25/3/2023 (4/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 26/3/2023 (5/2 nhuận /2023 âm lịch)