Lịch công tác HĐND và UBND huyện Tam Nông

LỊCH CÔNG TÁC HĐND VÀ UBND HUYỆN TAM NÔNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/09/2019
***** 07g00

Chào cờ đầu tuần.

UBND huyện

Tất cả CBCC Văn phòng

CT-UBND - Huỳnh Thanh Sơn 07g30

1. Từ 07 giờ 30’:

- Cho ý kiến về lịch công tác;

- Đề xuất của Văn phòng.

2. Từ 08 giờ 00’: Cho ý kiến về tạm ứng kinh phí xây dựng cầu bắt qua kênh An Bình Cụm dân cư Cả Nổ, xã Phú Thành B.

Phòng họp số 1

1. LĐVP.

2. TC-KH, KT&HT, UBND xã PTB.

Thực hiện theo thời gian ghi trên lịch, không có thư mời riêng
14g00

Cho ý kiến về xử phạt vi phạm hành chính

Phòng họp số 2

Tư pháp, TN&MT, NN&PTNT, UBKTHU, Thanh tra, Công an, Quân sự, Nội vụ huyện; UBND xã PH, PC

NC/Duy mời, dự
15g00

Nghe các ngành Báo cáo về việc phân loại nguyên nhân vướng mắc về giá thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng tái định cư hoặc mua thêm nền.

Phòng họp số 2

TN&MT(nd+tl), KT&HT, TC-KH, BQLDA&PTQĐ, PN, PTA, PH, HB

NC/Quí mời, dự
n..***.. 16/09/2019 - 25/09/2019

Dự học lớp kiến thức quốc phòng đối tượng 2.

Tỉnh Sóc Trăng

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa.

n.***. 09g30

Dự họp giao ban Huyện uỷ.

Phòng họp HU

Đ/c Huỳnh Thanh Sơn, Phan Thị Cẩm Hồng, PCVP Trường.

Thứ 3 ngày 17/09/2019
CT-UBND - Huỳnh Thanh Sơn 07g30

Họp thành viên UBND huyện thông qua các nội dung:

1. Ranh quy hoạch chung thị trấn tràm Chim và phân khu chức năng. (từ 07h30'-8h45')

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2019. Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.(từ 08h45'-10h)

3. Kế hoạch đấu giá đò - chợ năm 2020.(từ 10h-10h30')

4. Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục Mầm non trên địa bàn huyện Tam Nông, giai đoạn 2019 - 2025.(từ 10h30')

Phòng họp số 2

1. Thành viên UBND huyện, TP TC-KH.

2. Thành viên UBND huyện, TP TC-KH, Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thống kê huyện, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện.

3. Thành viên UBND huyện, TP TC-KH.

4. Thành viên UBND huyện, TP TC-KH.

 

NC/Quí mời, các CVNC dự
14g00

Nội dung này từ  thứ Tư chuyển lên: Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019.

Xã Phú Thành B

TT/HĐND huyện; Theo thư mời.

NC/Duy mời, dự
Trưởng Ban Pháp chế - Phùng Văn Út Lớn 08g00

Ban Pháp chế khảo sát công tác thực hiện pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn huyện năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Bs: PH; Bc: PN

Theo quyết định thành lập Đoàn.

Thứ 4 ngày 18/09/2019
CT-UBND - Huỳnh Thanh Sơn 08g00

Bổ sung nội dung này: Làm việc với xã Phú Đức về chỉ tiêu y tế và tiến độ đầu tư xây dựng hoa viên trước trụ sở UBND xã.

Phòng họp số 1

NNPTNT, YT, TTYT, BHXH, BQLDA&PTQĐ, CT UBND xã Phú Đức.

NC/Hồ mời, dự
14g00

Vận hành thử phần mềm quản lý thu tiền nền cụm, tuyến dân cư 

Phòng họp số 1

TCKH, VHTT, KTHT, VP

NC/Quí mời, dự
----------***---------- 07g30

Tập huấn trực tuyến về sử dụng chữ ký số năm 2019

Phòng họp số 2

Theo thư mời

Trưởng Ban Pháp chế - Phùng Văn Út Lớn 14g00

Ban Pháp chế giám sát công tác thực hiện pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn huyện năm 2018 và 6 tháng đầu  năm 2019.

Phòng Tư pháp

Theo quyết định thành lập Đoàn.

Thứ 5 ngày 19/09/2019
***** 13g30

Nói chuyện chuyên đề về “Vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Xã Tân Công Sính

Đ/c Phan Thị Cẩm Hồng

CT-UBND - Huỳnh Thanh Sơn 13g30

Dự Lễ công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Khô Phú Thọ”

Phú Nông Hội quán

Theo Thư mời

NC/Hồ mời, dự
n.***. 07g30

Dự Họp sơ kết 9 tháng đầu năm tình hình, kết quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019

Hội trường UBND Tỉnh

Đ/c Huỳnh Thanh Sơn, TC-KH, BQLDA&PTQĐ

NC/Quí mời
Trưởng ban KT-XH/Phạm Văn Đặng 08g00

Ban KT-XH khảo sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và phong trào khởi nghiệp

Bs: PĐ; Bc: PT

Theo quyết định thành lập Đoàn

Thứ 6 ngày 20/09/2019
***** 13g30

Nói chuyện chuyên đề về “Vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Xã Hòa Bình

Đ/c Phan Thị Cẩm Hồng.

Trưởng ban KT-XH/Phạm Văn Đặng 08g00

Ban KT-XH giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và phong trào khởi nghiệp

Bs: TC-KH; Bc: KT-HT

Theo quyết định thành lập Đoàn

Thứ 7 ngày 21/09/2019
CT-UBND - Huỳnh Thanh Sơn 07g00

Trực giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân huyện.

VP. UBND huyện

PCVP-Trường, CCHC, VT.

Chủ nhật ngày 22/09/2019
CT-UBND - Huỳnh Thanh Sơn 07g00

Trực giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân huyện.

VP. UBND huyện

PCVP-Trường, CCHC, VT.

n.***. 10g00

Bổ sung nội dung này: dự Lễ Khánh thành cầu kênh An Bình, xã Phú Thành B.

Hiện trường

Đ/c Huỳnh Thanh Sơn UQ (TP KT&HT)

NC/Quí mời